СТАЯ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА
Room of Tolerance

Цигани / Роми


Циганите са една от малцинствените групи в България. Тази етническа общност вероятно произлиза от северна Индия. Те наричат себе си „romá” , което на цигански език означава „мъж“. Вероятно Циганите са пристигнали на Балканите през XI век. По време на Османската Империя, нови групи цигани пристигнали на Балканите. Постепенно те преминават към заседнал начин на живот и повечето от тях приемат религията „Ислям“. По онова време , те изкарвали прехраната си с ковачество, производство на кошници, музика. Тъй като са живели с останалите хора от Балканите в продължение на векове, могат да се открият Българо-Славянски и Турско-Арабски елементи в ромския фолклор. В днешни дни, някои от Циганите решават да се интегрират и образоват, докато други продължават да живеят по същият начин като предците си.


Ромите в нашето училище
Банго ВасилиВеликденГергьовден