СТАЯ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА
Room of Tolerance

Български Мохамедани


Българите-мохамедани (помаци) са население, чийто майчин език е Български и тяхната религия е Ислям. Те жвеят на Балканския полуостров. Най-разпространеното мнение е, че те са наследници на Българи Християни, които насилствено са приели исляма по време на османското владичество.

В различните части на България, самосъзнанието на мохамеданите е различно. Някои от тях имат и християнски имена. Те се определят като "Българи" по етнос "мюсюлмани" по религия.

Мохамеданите в Пирин и Югозападни Родопи - Разлог, Гоце Делчев - са предимно вярващи и практикуващи Мюсюлмани, които са запазили своите турско-арабски имена, облекло и обичаи.

Конкретните доказателства за насилственото приемане на исляма са спорни. Има още няколко тези, сред които, че Българи приемат исляма поради лошо третиране от църквата или с цел излизане от неравностойно положение.
Смята се, че думата "помаци" се развива от диалектизма "помака" (мъчение, изтезание). Изтъква се версията за това как и по какъв начин помаците са приели исляма.
Според други вярвания, думата "помак" произлиза от глагола "помага". Свързва се с това, че по време на османската власт помаците са играели спомагателна роля в управлението на районите, в които са живели.

В днешни дни, българите-мохамедани имат същите права, както всички останали Българи. Посещават същите училища, както и християните и продължават да говорят Български език. В някои села около Смолян, мохамеданите освен Български, говорят и общуват помежду си на турски език.Курбан БайрамРамадан (Рамазан) Байрам