ТВОРЧЕСКИ РАБОТИ НА УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ
Creative Works of Our Teachers and Pupils

Мария Галчева


Мария Галчева е ученичка от 11-а клас, менинджмънт в хотелиерството. Занимава се с танци от десетгодишна възраст.