ТВОРЧЕСКИ РАБОТИ НА УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ
Creative Works of Our Teachers and Pupils

Кристиана Спасова


Кристиана Спасова е ученичка от 9-б клас, икономическа информатика. Занимава се с рисуване от седемгодишна възраст.