УЧИЛИЩНИЯТ ПАТРОН
The School Patron

УЧИЛИЩНИЯТ ПАТРОН


Никола Стойчев


27.11.1901 - Роден в Банско.
До V гимназиален клас учи в Разлог.
1922-1924 учи в Педагогическото училище в азанлъкр тук създава ученически оркестър.
1924-1928 учител по История и Пеене в местната прогимназия; сформира малък оркестър от учители и ученицир ученически и църковен хор.
1926 подготвя и поставя първата си оперета‘’При ангелчетата‘’, която музицира сам .
1928-1930 учи в Педагогически институт в шумен л Под негоо ръководство и диригентство студентите поставят оперетите ‘’Наталка- Полтавка ‘’ и ‘’ Мъдрият цар ‘’.
1930 завръща се окончателно в Разлог. Отново преподава в местната прогимназия до края на живота си.
Той е първият от учителитер който е завършил педагогическо училище р а по-късно и учителски институт в Шумен и е много добре подготвен по музика и цигулка . Сега вече преподава френски езикр история литература и пеене р като се отдава и на страстта си – музиката.
Под негово ръководство са подготвени и изнесени 26 оперети. Изнасят представления в градовете… Банско, Якоруда, Белица, Сандански , Петрич, гоце Делчев, Велинград и Благоевград.
Лектор по цигулка към музикалната школа в читалището .
Умира на 14.11.1962.