УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
School Life

Човекът - свободен и независим
The Man - Free And Independent