УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
School Life

Лекция на тема "Предприемачество" 2018
Entrepreneurship Lecture 2018